Committees

Academic Committee:

Chairman: Zhang Wenxian

Vice-chairman: He Zhipeng

Members:

Wang Chong   Lv Li  Zhu Zhen  Ren Xirong   Du Yanlin   Li Jian  Li Yongjun   Yang Bo   He Zhipeng  

 Zhang Wenxian   Zhen Junnan  Fang Shaokun   Zhao Jingtao   Xu Dai   Cao Xianfeng   Wen Shuangge  

Cai Lidong


Teaching Committee:

Chairman: Wang Yanmei

Vice-chairman: He Zhipeng

Members:

Wang Yanmei   Wang Xiaogang   Sun Bingxin   Tian Hongyun   Li Xin  Li Haiping   Liu Xuebin   He Zhipeng  

 Chen Jinyang   Hu Xiaojing  Xie Dengke   Cai Lidong   Pan Yu

(Superintendent: Wang Qinghai)

(Student member: Wu Bingke )


Sub-committee of Academic Degree Evaluation

Chairman: Ma Xinyan

Vice-chairman: Zhang Xu   Xu Weidong

Members:

Yu Ying   Ma Xinyan   Feng Yanjun   Lv Li   Ren Xirong   Li Yongjun    Li Jianhua   He Zhipeng   Min Chunlei   

Zhang Wenxian   Zhang Xu  Xu Weidong   Xu Dai   Cao Xianfeng   Cai Lidong

Secretary: Wang YingEmployment Committee:

Chairman: Cai Lidong

Members: Zhou Chunguo   Cai Lidong   Xu Dai   Ren Xirong   He Zhipeng    Du Yanlin   Cao Xianfeng   Xu Jie   

Lin Yuanyuan    Lv Xin  Chen Dianyou   Wang Yanmei   Wen Shuangge   Yu Bing
曰韩精品一第72页